Skontaktuj sie z Prawnikiem Imigracyjnym (212) 213-8275

K1 Wiza Narzeczeńska

Marriage to a US Citizen or Lawful Permanent Resident

W jaki sposób możemy Ci pomóc?Rozumiemy, że rozłaka z kochana osobą jest bolesna, dlatego też pracujemy bardzo ciężko aby uzyskac wize K-1 lub K-3 najszybciej jak jest to możliwe. Regularnie mając do czynienia z delikatnym zadaniem udowodnienia, że Wasz zwiazek jest prawdziwy, jak również działając według wskazówek USCIS, możemy znacznie przyspieszyc przyjazd narzeczonej/narzyczonego do Stanów Zjednoczonych. Dla potrzeb naszych klientów w naszym biurze rozmawiamy w jezyku polskim, angielskim, francuskim, hiszpanskim, niemieckim, rosyjskim, ukrainskim oraz farsi.

Wiza narzeczeńska K-1

Wiza narzeczeńska (K-1) jest wizą imigracyjną dostępną dla narzeczonego lub narzeczonej obywatela Stanów Zjednczonych. Wniosek o wizę narzeczeńska mogą składać tylko obywatele USA (osoby z pobytem stałym niestety nie są do tego uprawnione) Osoba, która otrzymała wizę K-1 musi zawrzeć związek małżeński w ciagu 90 dni od wlotu do USA z obywatelem Stanów Zjednoczonych, który wystawił zaproszenie. Nieletnie dzieci towarzyszące osobie na wizie K-1 otrzymują wize K-2. Osoby na wizach K-1 i K-2 otrzymują pozwolenie na prace na czas trwania wizy.

Schedule a consultation with New York K-1 immigration lawyer
Valentini Law Offices, PLLC
phone: (212) 213-8275
61 Broadway, Suite 2505, New York 10006
(by appointment only)

Osoby na wizie K-1 po ślubie składają podanie o pobyt stały i jako małżonkowie obywateli otrzymują warunkowy pobyt stały na dwa lata. Po dwóch latach muszą one wraz z małonkiem złożyć petycje o zniesienie warunku. Proces składania aplikaci po wize typu K-1 jest stosunkowo krótki. Jednym z warunków otrzymania wizy narzeczeńskiej jest wymóg, że w ciągu dwóch lat przed złożeniem petycji obywatel USA osobiście spotkał sie z osobą, dla której stara się o wize narzeczeńską. Są jednak wyjątkowe sytuacje, w których ten warunek może być zniesiony. Wiza K-1 jest dostepa tylko dla osób znajdujących sie poza granicami USA. Innymi slowy, zmiana statusu nie jest możliwa jeśli narzeczony lub narzeczona znajdują sie na terenie Stanow Zjednoczonych.

Tweet

Ogłoszenia

On June 15, 2012 President Obama introduced Deferred Action process that helps illegal immigrants who came to the US under the age of 16. Deferred Action establishes eligibility for work permits and requires the government to stop removal proceedings of eligible aliens. For more info contact us at your earliest convenience!