Skontaktuj sie z Prawnikiem Imigracyjnym (212) 213-8275

F1 & J1 ​​- Wizy Studenckie

Wizy studenckie

Student Visas

W jaki sposób możemy Ci pomóc? Doradzimy Ci w jaki sposób ubiegać się o wizę F-1 oraz o dowodach jakie trzeba dostraczyć aby Twoja aplikacja zostala pozytywnie rozpatrzona. Regularnie mając do czynienia z tego typu wizami jestesmy w stanie maksymalnie zwiększyc Twoje szanse oraz przewidzieć i wyeliminować potencjalne problemy, które możesz napotkać w uzyskaniu wizy typu F-1.

F1 Visa

Wiza typu F-1 stworzona została z myslą o studentach, którzy planują przyjazd do USA w celu kontynuowania nauki. Jest to wiza nieimigracyjna wydawana studentom, którzy uczęszczać będą do instytucji amerykańskich takich jak uniwersytet, szkoła językowa, szkoła średnia, itp. Aby przyjąć studenta miedzynarodowego szkoła w Stanach Zjednoczonych musi uzyskać pozwolenie od biura imigracyjnego (USCIS).

Skontaktuj sie z Prawnikiem Imigracyjnym
Valentini Law Offices, PLLC
phone: (212) 213-8275
61 Broadway, Suite 2505, New York 10006
(Tylko na umówione spotkanie)

Współmałżonek oraz dziecko/dzieci stanu wolnego do 21 roku życia mogą towarzyszyć osobie na wizie F-1. Muszą one jednak udowodnić, że mają one zasoby finansowe wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania w USA bez zamiaru podjęcia pracy. Studenci na wizie F-1 jak również ich małżonkowie i dzieci mogą swobodnie podróżować poza granice USA.

Posiadacze wizy typu F-1 uprawnieni są do podjęcia pracy na terenie kampusu szkoły do której uczęszczają, tzw. ‘on campus job.’ W trakcie trwania semestru jest to 20 godzin tygodniowo, natomiast w okresie wakacji F-1 student może pracować w pełnym wymiarze godzin (40).W niektórych okolicznosciach studenci mogą ubiegać się o pozwolenie na pracę poza kampusem tzw. ‘off –campus job’ ale tylko sytuacji kiedy student napotyka poważne trudności finansowe tzw. severe economic hardship. Aby aplikacja zostala pozytywnie rozpatrzona student będzie musiał udowodnić, że jego sytuacja finansowa uległa nieprzewidzianej I niekontrolowanej zmianie.

Bezpośredio po ukonczeniu szkoły student na wizie F-1 ma również szanse na tzw. Optional Practical Training. Jest to możliwosć podjęcia pracy poza terenem szkoły maksymalnie na okres 12 miesiecy. Praca jednak sciśle związana musi być z kierunkiem studiów studenta.

Dość często spotyka się sytuację, gdzie student na wizie F-1 otrzymuje propozycję pracy w czasie trwania praktyk. Jadnakże, aby rozpoczac prace student musi zmienić swój status imigracyjny. Przykładem takiej zmiany moze być wystąpienie z wnioskiem o przyznanie wizy typu H-1B.

J-1 Visa

Wiza typu J-1 jest wizą nieimigracyjną przeznaczoną dla osób, które przylatują do Stanów Zjednoczonych aby uczestniczyć w specjalnym programie wymiany kulturalno-naukowej. Program wymiany kulturalno-naukowej (ExchangeVisitor Program) zainicjonowany zostal w roku 1961 na podstawie ustawy o wzajemnej wymianie naukowej i kulturalnej (Mutual Educational and Cultural Exchange Act). Wiza J-1 wydawana jest studentom, stypendystom, au pair (opiekun/opiekunka do dziecka), trenerom w biznesie i przemyśle, nauczycielom, badaczom i naukowca, lekarzom itp.

Małżonkowie osób posiadających wizę J-1, a także ich dzieci pozostające w stanie wolnym mogą ubiegać sie o wizę J-2. Okres ważnosci wizy J-1 zależny jest od programu.

Jesli pobyt osoby na wizie J-1 w USA jest sponsorowany przez rząd Stanów Zjednczonych, lub też przez rząd macierzysty, osoba ta podlega obowiązkowi przymusowego powrotu do rodzinnego kraju na okres 2 lat. Obowiązek ten dotyczy również osób, które chcą zmienić swój status imigracyjny, nawet jesli jest to malżenstwo z obywatelem Stanow Zjednoczonych. Istnieje jednak możliwość złożenia aplikacji o odstąpienie od tego obowiazku. Sytuacje w ktorych można ubiegać sie o tak zwany “waiver”:

  1. prawdopodobienstwo przesladowania w ojczystym kraju
  2. udowodnienie, że wyjazd osoby na wizie J-1 na dwa lata spowodowałby “olbrzymią krzywdę” (extreme hardship) dla jego małżonka lub dzieci, ktore są obywatelami lub rezydentami USA.
  3. rzad kraju, z którego przybył aplikant na wizie J, nie wyraża protestu, aby aplikant pozostal w USA
  4. department w USA wyszedł z wnioskiem o zatrzymanie osoby na wizie J w USA, jesli jest to w interesie Stanow Zjednoczonych
  5. absolwenci szkoł medycznych przebywający na wizie J-1 w celu uzyskania dodatkowego treningu
Tweet

Ogłoszenia

On June 15, 2012 President Obama introduced Deferred Action process that helps illegal immigrants who came to the US under the age of 16. Deferred Action establishes eligibility for work permits and requires the government to stop removal proceedings of eligible aliens. For more info contact us at your earliest convenience!