Skontaktuj sie z Prawnikiem Imigracyjnym (212) 213-8275

Deportacja Defense

Deportation Defense

 

immigration court :: Deportation Defense Attorney

How Valentini Law Offices Can Benefit You: It is very crucial that you contact us for your deportation matter as soon as possible. The reason for urgency is that most of the time a motion has to be submitted well in advance of your immigration hearing. If the motion is not submitted on time, it is unlikely that the Immigration Judge will consider it. We will explain to you what forms of relief of deportation are available in your case. Once we select a form of relief, we will prepare required motions, USCIS forms, etc.

Deportation is the removal of an alien who has entered the US either lawfully or unlawfully. An alien is removable if he was convicted of an aggravated felony and if the immigration authorities find him/her inadmissible. The most common reasons for the authorities to find an alien inadmissible is the alien’s entry into the US without inspection, becoming a public charge within five years of entering the US, work without USCIS authorization, or an alien’s unlawful presence in the US.

 

&nbsp

Schedule a consultation with a New York Immigration Defense Lawyer
Valentini Law Offices, PLLC
phone: (212) 213-8275
61 Broadway, Suite 2505, New York 10006
(by appointment only)

Unlawful presence starts accruing when the alien’s authorized stay in the US expires and there have not been any non-frivolous petitions or applications filed with the USCIS by the alien. Therefore, to avoid being the subject of removal proceedings, aliens must always maintain a valid immigration status or lawful presence in the US.

Removal proceedings start when a Notice to Appear (NTA) is served to the alien. The NTA provides the reasons for removal. As soon as the alien receives an NTA, it is recommended that alien retains an immigration attorney to represent him in the removal proceedings. Typically, removal proceedings consist of two hearings: a master calendar hearing and individual hearing. At the master calendar hearing, the Immigration Judge inquires if the alien is planning to pursue any form of the relief from removal and schedules an individual hearing. At the individual hearing, the Immigration Judge makes a decision on the case.

Various form of relief are available. They include, but are not limited to: adjustment of status, waiver, cancellation or withholding of removal, stay of removal, deferred action or voluntary departure.

Obrona Przed Deportacja

 

Deportation Defense

W jaki sposób możemy Ci pomoc? Jest to krytyczne, aby po otrzymaniu powiadomienia o wszczęciu postępowania deportacyjnego skontaktować się z prawnikiem imigracyjnym najszybciej jak jest to możliwe. Generalnie, wszelkiego rodzaju petycje należy składać dużo wczesniej niż data stawienia sie przed sądem. Jeżeli sędzia imigracyjny nie otrzyma petycji na czas, w większosci przypadków nie weżmie on tej petycji w ogóle pod uwagę. Wyjaśnimy Wam, jakie ulgi od deportacji dostpęne sa w Waszym przypadku. Przygotujemy za Was niezbędne dokumenty or wyślemy odpowiendnie petycje. Zrobimy wszystko co pomoże przedłużyc Wasz pobyt w USA. W niektórych przypadkach jest również możliwe aby otrzymać zielona kartę jako rezultat postępowania deportacyjnego.

Deportacja jest to wydalenie cudzoziemca, ktory naruszył warunki pobytu w USA. Deportacja grozi na ogół osobom, które nielegalnie przebywaja na terytorium USA , nielegalnie podejmują tu zatrudnienie lub też stanowią zagrożenie dla państwa (np: w przypadku popełnienia poważnego przestępstwa). Nie ma znaczenia czy osoba ta przybyła do Stanow Zjednoczonych legalnie czy nielegalnie (np: bez inspekcji na granicy). W obydwu przypadkach osoba ta może być ona poddana procedurze deportacyjnej. Dla obcokrajowca nielegalny pobyt zaczyna sie w momencie gdy kończy sie jego autoryzowany pobyt w USA. Aby zmniejszyć ryzyko deportacji należy pamiętać aby zawsze utrzymywać legalny status.

Skontaktuj sie z Prawnikiem Imigracyjnym
Valentini Law Offices, PLLC
phone: (212) 213-8275
61 Broadway, Suite 2505, New York 10006
(Tylko na umówione spotkanie)

Procedura deportacyjna rozpoczyna się od momentu otrzymania decyzji administracyjnej, tzw. Notice to Appear, ktory wzywa cudzoziemca do stawienia się przed sądem imigracyjnym. Dokument ten wydawany jest przez Biuro Imigracyjne (INS). Powody do deportacji wyjaśnione są w decyzji. Ważne jest aby od samego początku skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika imigracyjnego, który będzie reprezentował oskarżonego w postępowaniu o wydalenie. Procedura deportacyjna składa sie z dwóch etapów. Pierwszy etap to tzw. master calendar hearing (pierwsze stawienie sie przed sędzia imigracyjnym). W trakcie tej rozprawy sędzia wysłuchuje argumentów oskarżonego za niewydaleniem. Oskarżony musi wiedzieć o jaka ulgę od deportacji bedzie sie on ubiegał. Następny etap to rozprawa indiwidualna (tzw. individual hearing) na której sędzia podejmuje decyzje o losie cudzoziemca.

Jest kilka roznych sposobów na uzyskanie ulgi od deportacji, np.

  • zmiana statusu (adjustment of status)
  • zawieszenie deportacji (cancellation of deportation)
  • azyl polityczny
  • dobrowolne opuszczenie kraju (voluntary departure)

Защита от депортации

Защита от депортации

Депортация – это высылка иностранца, который правомерно или неправомерно находится в США. Иностранцы, осуждённые за совершение уголовных преступлений, во многих случаях подлежат высылке. Существующие формы защиты от депортации включают: отсрочку депортации, отмену депортации, добровольный выезд.

Запишитесь на консультацию к иммиграционному адвокату в Нью-Йорке
Valentini Law Offices, PLLC
phone: (212) 213-8275
61 Broadway, Suite 2505, New York 10006
(Только по предварительной записи)

Abogado de Defensa Deportación

 

Deportation Defense

¿Por qué es importante acudir a las oficinas legales de Valentini? Es muy importante que usted nos contacte los mas pronto posible hacerca de su deportación. La razón de urgencia es que gran parte es que papeles tienen que ser sometido antes de su cita en corte. Si los papeles no están sometidos antes o con tiempo, es improbable que el Juez de inmigración lo considerara. Nosotros le explicaremos que formas están disponible en su caso. Una vez usted escoge que forma de alivio, nosotros prepararemos los papeles requeridos para prolongar su tiempo en los EEUU. En unos casos, nosotros quizás podamos obtener una residencia permanente (tarjeta verde) para usted como resultado de la deportación.

La deportación es la eliminación de un extranjero que ha entrado a los EEUU lícitamente o ilegalmente. Un extranjero es deportado si fue condenado de un crimen grave y si la agencia de inmigración lo encuentran no admisible. Las razones mas comunes par alas autoridades para encontrar que un extranjero no admisible es que la entrada del extranjero a los EEUU fue sin la inspección, cometiendo un crimen entre 5 años, trabajando sin la autorización de USCIS, a la presencia del extranjero en los EEUU.

Contacte un Abogado de Inmigración en Nuevo York
Valentini Law Offices, PLLC
phone: (212) 213-8275
61 Broadway, Suite 2505, New York 10006
(Con cita previa')

La presencia ilegal empieza cuando el extranjero permanece en los EEUU después que su visa expira y no ha habido ninguna aplicación con el USCIS por el extranjero. Para evitar ser deportado, extranjeros siempre deben mantener una válida status con inmigración cuando en los EEUU.

Deportación comienza cuando una Nota para Aparecer (NTA) es servido al extranjero. La NTA proporciona las razones para deportación. Lo mas pronto que el extranjero recibe un NTA, es recomendado que el extranjero retuviera a un abogado de inmigración para representarlo en corte. Típicamente, corte consiste en dos visitas: un día para todos y otra visita de individuo. En la visita para todos, el Juez de la Inmigración pregunta si el extranjero planea seguir cualquier forma del alivio de la deportación y planifica una visita para el individuo. En la visita del individuo, el Juez de la Inmigración toma una decisión en el caso.

Varias forma del alivio está disponible. Ellos incluyen, pero no son limitados a: cambio de status, la renuncia, la cancelación de la deportación, deportación, la acción diferida y salida voluntaria.

Tweet

Ogłoszenia

On June 15, 2012 President Obama introduced Deferred Action process that helps illegal immigrants who came to the US under the age of 16. Deferred Action establishes eligibility for work permits and requires the government to stop removal proceedings of eligible aliens. For more info contact us at your earliest convenience!