Skontaktuj sie z Prawnikiem Imigracyjnym (212) 213-8275

Ofiary przemocy w rodzinie oraz ofiary przestepstwa

Jak możemy Ci pomóc? W kancelarii prawnej Valentini Law Offices atmosfera jest spokojna, wygodna i ściśle konfidencjalna. Nasi klienci mogą liczyć na pełną poufność co pomaga w powierzeniu nam nawet najbardziej dyskretnych informacji. Nasi klienci mogą być pewni, że absolutnie nikt poza kancelarią prawną nie ma dostępu do informacji. Nasz kierowniczy prawnik ma za soba niezliczoną ilość klas, seminarii naukowych oraz konferencji poświęconych tematyce przemocy w rodzinie.

Skontaktuj sie z VAWA Prawnikiem Imigracyjnym
Valentini Law Offices, PLLC
phone: (212) 213-8275
61 Broadway, Suite 2505, New York 10006
(by appointment only)

Przemoc wobec kobiet (Violence Against Woman Act-VAWA), Samodziela petycja, Przemoc wobec małżonki/a lub dzieci, Zmiana statusu

Ulga imigracyjna dostępna dla cudzoziemców (i ich dzieci) wobec których zastosowana była przemoc z rąk obywatela bądz też stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych. Formy ulgi imigracyjnej obejmują samodzielną petycję (tzw. selfpetition), odwołanie od usunięcia albo wstrzymania deportacji, uregulowanie stanu (zmiana statusu), i usunięcie warunków na miejscu zamieszkania. Samodzielna petycja nie musi być podpisana czy też zarejestrowana przez amerykańskiego obywatela lub stałego rezydenta i dlatego też może być całkowicie przygotowana i oddana na rozpatrzenie przez prawnika imigracyjnego. Ponieważ przestępca nie ma żadnej wiedzy o podaniu, nie ma on jakiegokolwiek wpływu na proces. Odwołanie od usunięcia jest dostępne dla cudzoziemców (i ich dzieci ) którzy byli nadużywani przez amerykańskiego obywatela albo stałego rezydenta i którzy znajdują się w postępowaniu deportacyjnym.

Wiza typu U

Wiza typu U jest wizą imigracyjną, która stworzona została w celu zachęcenia cudzoziemców do powiadomienia o popełnionym przestępstwie oraz do współpracy z policja. Wiza U może byc dostępna dla ofiar gwaltu, przemytu, prostytucji, przemocy w rodzinie, tortur, szantażu, porwania, świadków poważnego przestępstwa, itp. Warunkiem uzyskania wizy typu U jest współpraca z organami prawa. Aby aplikacja została rozpatrzona należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie z policji.

Wiza typu T

Wiza typu T jest dostępna dla osób, które są ofiarami przymuszonej prostytucji, handlu ludzkim towarem, lub też przymuszonej pracy.

Tweet

Ogłoszenia

On June 15, 2012 President Obama introduced Deferred Action process that helps illegal immigrants who came to the US under the age of 16. Deferred Action establishes eligibility for work permits and requires the government to stop removal proceedings of eligible aliens. For more info contact us at your earliest convenience!