Skontaktuj sie z Prawnikiem Imigracyjnym (212) 213-8275

PERM

Stali Rezydenci (PERM)

Aby otrzymać zieloną kartę po przez pracodawcę, w większosci przypadków cudzoziemiec musi ubiegać sie o tzw.labor certification. Certyfikat ten pozwala aplikantowi na legalna pracę i pobyt w USA. Proces zaczyna sie od oświadczenia z Departamentu Pracy, ze nie ma amerykańskich pracowników, którzy sa wykwalifikowani, chętni i zdolni do podjęcia pracy na stanowisku, o ktore ubiega sięcudzoziemiec.

Skontaktuj sie z Prawnikiem Imigracyjnym
Valentini Law Offices, PLLC
(212) 213-8275

Dodatkowo, Departament Pracy musi poświadczyć, że cudzoziemiec nie wplynie ujemnie na płace i warunki pracy amerykańskich pracowników. Jezeli certfikat jest pomyślnie przyznany, cudzoziemiec może rozpoczac proces zmiany statusu. Proces na ogół konczy się przyznaniem statusu stałego rezydenta (zielona karta) dla cudzoziemca, małżonka/i i ich nieletnich dzieci. Zielona karta uprawnia cudzoziemca do praktycznie tych samych praw, którymi ciesza się obywatele USA. Cztery lata i dziewięć miesięcy od momentu przyznania zielonej karty musi upłynac, aby cudzoziemiec wraz z żona i nizameżnymi dziecmi mogli ubiegać się o obywatelstwo w USA.

Tweet

Ogłoszenia

On June 15, 2012 President Obama introduced Deferred Action process that helps illegal immigrants who came to the US under the age of 16. Deferred Action establishes eligibility for work permits and requires the government to stop removal proceedings of eligible aliens. For more info contact us at your earliest convenience!