Skontaktuj sie z Prawnikiem Imigracyjnym (212) 213-8275

K3 Wiza Malzenska

W jaki sposób możemy Ci pomóc? Rozumiemy, że rozłaka z kochana osobą jest bolesna, dlatego też pracujemy bardzo ciężko aby uzyskac wize K-1 lub K-3 najszybciej jak jest to możliwe. Regularnie mając do czynienia z delikatnym zadaniem udowodnienia, że Wasz zwiazek jest prawdziwy, jak również działając według wskazówek USCIS, możemy znacznie przyspieszyc przyjazd narzeczonej/narzyczonego do Stanów Zjednoczonych. Dla potrzeb naszych klientów w naszym biurze rozmawiamy w jezyku polskim, angielskim, francuskim, hiszpanskim, niemieckim, rosyjskim, ukrainskim oraz farsi.

 

Skontaktuj sie z Prawnikiem Imigracyjnym po K3 wize
Valentini Law Offices, PLLC
phone: (212) 213-8275
61 Broadway, Suite 2505, New York 10006
(by appointment only)

 

Wiza K-3

Wiza typu K-3 jest wizą imigracyjną wydawaną małzonkom obywateli Stanow Zjednoczonych i ich nieletnim dzieciom (wiza K-4). Celem wprowadzenia wizy K-3 bylo umożliwienie małżonkom obywateli USA wjazdu do Stanow Zjednoczinych gdzie mogą oni się ubiegać o zmiane statusu na rezydenta, zamiast długotrwalego czekania na wize imigracyjna w konsulatach za granicą. Aby ubiegać się o wize typu K-3 aplikacja musi być złożona przez obywatela USA na terenie USA, sama wiza natomiast wydana bedzie przez konsulat USA za granicą. W przypadku kiedy slub miał miejsce za granicą, wiza K musi będzie wydana przez konsulat USA w kraju, gdzie związek małżeński byl zawarty.

Tweet

Ogłoszenia

On June 15, 2012 President Obama introduced Deferred Action process that helps illegal immigrants who came to the US under the age of 16. Deferred Action establishes eligibility for work permits and requires the government to stop removal proceedings of eligible aliens. For more info contact us at your earliest convenience!